A.G. AKIM TRAFOLARI

AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

 

Akım trafosu primer akımı belli bir oran içerisinde sekonder tarafına düşüren ve primer akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür.


Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını sağlar. Devreye seri olarak bağlanan sargılarına primer (S1); röle ve ölçü aletlerini besleyen sargılarına sekonder (S2) denir.

Primer devre akımının, sekonder devre akımına bölünmesi akım trafosunun dönüştürme oranını belirtir. Sisteme bağlı akım trafosunda sekonder ucu asla açık devre olmamalıdır. Aksi durumda akım trafosu zarar göreceği gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Sekonder uçları birbiriyle kısa devre durumunda bırakılabilir.

Akım trafosunu din raya montajlı, bara montajlı, kablo montajlı ve ayrılabilir gövdeli olarak bulmak mümkündür.


Akım trafosu seçiminde en önemli parametre dönüştürme oranıdır. Örneğin 400 amperlik akım kullanana bir faz için gerilim trafosu ve ilerisi düşünülerek 600/5 oranlı akım trafosu seçmek uygundur.

Örneğin 600/5 oranlı akım trafosu seçtiğimizde 400 amper için sekonder ucundaki referans akımımız 3,3 amper olacaktır. 2500/5 oranlı akım trafosu seçtiğimizde 400 amper için sekonder ucundaki referans akımımız 0,8 amper olacaktır. Görüldüğü gibi akımıza göre yüksek oranlarda sistemin hassasiyeti giderek azalmaktadır.

Akım trafosu seçiminde ayrıca bara boyutlarının seçimde önemli parametredir. Akım trafo iç boyutları değişiklik göstermektedir. Satın alırken bara veya ölçülecek noktanın boyutları belirtilmelidir.