KOMPANZASYON SİSTEMLERİ

Makale İçeriği
KOMPANZASYON SİSTEMLERİ
2
Tüm Sayfalar

Alternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır. Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir.  Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların oluşması için faz geriliminden 90° geri fazda reaktif akım çekerler. Aktif ve reaktif akım birleşerek görünür (zahiri) akım oluşturur.

 

S = Görünür Güç,

Q = Faz açısı

Uf = Faz gerilimi olduğunda

Ip = I.CosØ… (A)

Iq:SinØ…(A)  
I² = Ip²+Iq²… (A)

P = S.CosØ … (W) Q= S.Sin Ø …. (VAr)
S² = p² + ز … (VA)

Olarak bulunur.

 

Endüktif alıcılar için gerekli reaktif gücün jeneratörlerden temin edilmesi durumunda Enerji nakil hatları ve trafoların yüklenmeleri artar. Tesislerdeki toplam gerilim düşümü artar. Bunun yerine reaktif güç endüktif alıcının yanında üretilir. Bu işlem için dinamik veya statik faz kaydırıcıları kullanılır. Genelde tercih edilen statik faz kaydırıcılarıdır. Kayıpları son derece az, bakım gerektirmeyen, az yer kaplayan, değişik güçlerde kolaylıkla temin edilebilen statik faz kaydırıcılarına kondansatör de denilmektedir. Reaktif güç ihtiyacını tespit edebilmek, sistemin zahiri ve gücünü ve bu güce ait güç katsayısını ve yükseltilmek istenen güç katsayısını bilmek gerekir. Şartname gereği yükseltilmek istenen güç katsayısı Cosز 0,95 ile 1 arası değerde olması gerekir. Bu sınırlar aşılırsa ceza uygulanır.

 

Güç katsayısını Cos ز değerine ulaştıracak kondansatör gücü için iki yol uygulanır. a)Aktif güç sabit tutulur görünür güç arttırılır b)Görünür güç sabit tutulup aktif güç arttırılır