KONTAKTÖRLER - 2

Makale İçeriği
KONTAKTÖRLER
2
3
4
Tüm Sayfalar

 


Ana akım yolu: Kontaktörün esas kısmını oluşturur. Bunun dışında kalan yapı elemanları, ana akım yolunu çalıştırmaya, bunun çalışmasını düzenlemeye yarar. Ana akım yolu kontaktörün yalıtım, sürekli akım, ısınma bağlanacak iletkenler ve kısa devre dayanımı gibi özeliklerini belirler.


İzolasyon: Kontaktörde yalıtkan kısımlarda atlama aralıkları, hava aralıkları ve kontak aralıkları buna göre belirlenir.


Kapama ve açma kapasitesi: Belirli şartlar altında kontaktörün kapayabileceği ve açabileceği akım değeri kapama ve açma kapasitesini belirler.Açma kapama sayısı: Açma kapama sayısı kontakların ömrü ile ilgili olup yük altında açma ve kapama sayısı imalatçı tarafında belirlenir. Bu değer kontaktörlerin kullanılacağı yerlere göre seçiminde önemlidir.


Kontaklar: Kontaktörlerin en önemli elemanı kontaklardır. Devrenin sürekli çalıştırılması ve de açma kapama kumandasının verilmesi bakımından kontaklar önemli bir yer taşırlar. Kontakların malzemesinin elektrik ve ısı iletkenliği yüksek olmalı kapama açma sırasında ark etkisi ile kontak malzemesinde yanma ve buharlaşma olmamalı ve çalışma süresince kontakta erime eğilimi olmamalıdır. Kontaklar iki parçadan oluşur bunun bir parçası sabit kontak diğeri hareketli kontaktır. Kontaktörlerde iki tür kontak vardır bunlardan birisi ana devrenin kumanda edilmesini sağlayan ana kontaklardır ki bunların sayısı kutup sayısı kadardır. Üç fazlı alternatif akım sisteminde kontak sayısı üçtür. Kontaktörler genellikle yardımcı kontaklarla donatılırlar. Kontaktörlerin çeşidine göre yardımcı kontak sayısı çeşitlilik arz etmektedir. Yardımcı kontaklar normalde açık ve normalde kapalı olmak üzere iki çeşittir. Normalde açık kontak kontaktör açık iken açık kontaktör kapalı iken kapalı konumdadır. Normalde kapalı kontak ise kontaktör açık iken kapalı açık iken de açıktır.

Ark söndürme hücresi ( Seperatör ) :Belirli bir güçten sonra arkın söndürülmesi zorlaştığından dolayı seperatörler arkın söndürülmesi amacıyla kullanılırlar. Açma olayı sırasında oluşan arkın boyu söndürme hücresinde uzar, seperatör levhasına temas ederek parçalanır ve söner.


Bağlantı uçları; Kontaktörün şebeke tarafında ve yük tarafında olmak üzere kutup sayısının iki katına eşit olmak üzere ana bağlantı uçları vardır. Bu uçlara yapılan bağlantının çok iyi olması gerekmektedir, iyi bir bağlantı olmazsa geçiş dirençleri artar bu da ısınmaya neden olur.


Tahrik sistemi:

Alçak gerilim kontaktörlerinde elektromanyetik tahrik sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde bir manyetik devre ve yay vardır. Manyetik devre, demir nüve ve uyarma bobininden oluşur. Manyetik devrenin uyarılması ile meydana gelen manyetik çekme kuvveti, açma yayının kuvvetini yendiği gibi gerekli kontak basıncını da sağlar.